Biuro geodezyjne. Bazy BDOT Bazy GESUT Mapy Inwentaryzacje Skaning laserowy

O firmie

Jesteśmy firmą działającą na rynku geodezyjnym od 2011r. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu geodezji i kartografii. Wykonujemy zarówno jednostkowe opracowania geodezyjne takie jak mapy do celów projektowych czy tyczenia budynków i przyłączy oraz opracowania wielohektarowe na zlecenia biur projektowych. Do zakresu naszych usług należy także tworzenie baz danych BDOT500, GESUT i EGiB, wykonywane na zlecenia jednostek samorządowych. Sukcesywnie, każdego roku przeprowadzamy coraz więcej kontroli gospodarstw rolnych na zlecenie ARIMR.

Atutem naszej firmy jest przede wszystkim dynamiczny rozwój przejawiający się różnorodnością wykonywanych projektów, jak i stopniem ich złożoności. Dowodem na to jest wprowadzenie w obszarze działań naszej firmy innowacyjnego systemu skaningu laserowego 3D. Jest to nowoczesna metoda pomiarowa, charakteryzująca się ogromnymi możliwościami wykorzystania jej w wielu dziedzinach, takich jak: geodezja, przemysł, architektura.

Naszym Klientom dostarczamy najwyższej jakości produkty, zawsze dostosowane do ich potrzeb i wymagań. Celem podejmowanej przez nas pracy jest dążenie do tego, aby produkty końcowe spełniały wszelkie oczekiwania naszych Partnerów z uwzględnieniem warunków technicznych danego projektu.

Nowoczesna technologia pomiarów - skaning laserowy

Skanując dany obiekt otrzymujemy chmurę punktów 3D, która w zależności od potrzeb i wymagań zamawiającego może stanowić produkt końcowy lub opracowany na jej bazie pełen model 3D. Dodatkową zaletą jest możliwość dokonywania pomiarów obiektów trudnodostępnych lub
o skomplikowanej budowie, a bardzo wysoka dokładność
i precyzja otrzymywanych danych –  sięgająca kilku milimetrów – pozwalają na przeprowadzenie szeregu szczegółowych analiz oraz typowych opracowań 2D i 3D, jak rzuty i przekroje.

Oferta

wiedza | doświadczenie | profesjonalizm

mapy do celów projekotwych

Wykonujemy pomiary realizacyjne, inwentaryzacje, mapy do celów projektowych

bazy gesut, bdot

Tworzymy inicjalne bazy dla Ośrodków Geodezyjnych w oparciu o oprogramowanie EWMAPa oraz WorkEWID

knm

Wykonujemy kontrolę na miejscu gospodarstw rolnych zakwalifikowanych do dopłat bezpośrednich na zlecenie ARMiR

Skaning laserowy 3D

Wykorzystujemy technologię skaningu laserowego otrzymując chmurę punktów, którą wykorzystujemy do szerokiego zakresu opracowań

inwentaryzacje 3D

Dzięki chmurze punktów w szybki sposób tworzymy przekroje i rzuty obiektów o różnych powierzchniach

modelowanie 3D

Dzięki pozyskanej chmurze punktów tworzymy modele 3D.

Realizacje

nasze projekty

Inwentaryzacja budowlana Hotelu i Restauracji Podzamcze w Tarnowie

skaning laserowy 3D

Inwentaryzacja budowlana Politechniki Białostockiej

skaning laserowy 3D

Skaning laserowy budynku TAURON we Wrocławiu

skaning laserowy 3D

Pomiary aktualizacyjne pod budowę sieci wysokiego napięcia

pomiary realizacyjne

Inwentaryzacja budowlana budynku ZUS w Poznaniu

skaning laserowy 3D

Kontrola gospodarstw rolnych w zakresie kwalifikowalności powierzchni do dopłat bezpośrednich

Kontrola na miejscu (KNM)

Kontakt

ul. Mościckiego 47
33-100 Tarnów

NIP  873-299-63-51 

P: +48 604 057 159
M: biuro@geos-geodezja.com

REGON 121591705
ING 28 1050 1562 1000 0090 9063 2952