Portfolio

Kontrola gospodarstw rolnych w zakresie kwalifikowalności powierzchni do dopłat bezpośrednich

Kontrola na miejscu (KNM)

Inwentaryzacja budowlana budynku ZUS w Poznaniu

skaning laserowy 3D

Pomiary aktualizacyjne pod budowę sieci wysokiego napięcia

pomiary realizacyjne

Skaning laserowy budynku TAURON we Wrocławiu

skaning laserowy 3D

Inwentaryzacja budowlana Politechniki Białostockiej

skaning laserowy 3D

Inwentaryzacja budowlana Hotelu i Restauracji Podzamcze w Tarnowie

skaning laserowy 3D
6/6