Kontrola na miejscu (KNM)

Kontrola gospodarstw rolnych w zakresie kwalifikowalności powierzchni do dopłat bezpośrednich