skaning laserowy 3D

Inwentaryzacja budowlana Politechniki Białostockiej

Skaning laserowy - źródło danych przy opracowaniach inwentaryzacyjnych

Kolejny projekt, w którym zastosowaliśmy skaning laserowy jako metodę pomiarów został zrealizowany w budynku Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.  Z wysoką dokładnością pozyskaliśmy chmurę punktów, co pozwoliło na wierne odwzorowanie układu pomieszczeń oraz krzywizn ścian, niezauważalnych przy pomiarach metodami tradycyjnymi.